North West & Gauteng

Article

  Maatskaplike Werkers Verander die Toekoms!
  10 January 2015  Miskien het julle al dikwels so oor julle werk gedink. Maar dit was vir my opnuut 'n ongelooflike gedagte: Maatskaplike werkers verander die toekoms!!

  Jy wat daagliks stoei en veg vir die verandering in mense se lewens.

  Jy wat frustrasie en irritasie tot op die uiterste moet hanteer en verwerk,

  Jy wat moedeloos die handdoek wil ingooi en wil opgee omdat jyself en al jou moeite soms sinneloos vertrap word. Jy verander die toekoms! Jy maak nuwe moontlikhede oop.

  Jy trek die gordyne oop dat die son kan inkom. Jy help mense om die son te vang !

  Heel waarskynlik sal jy nie daar wees om te sien as dit gebeur nie. Jy sal nie erkenning kry as die 'kliënt' of die kind trots sy sertifikaat die lug in waai en juig oor dit wat hy bereik het nie. Maar jy het, lank, lank gelede, in 'n tyd wat hy wil vergeet, sy lewe in jou hande geneem; en met jou hand op sy skouer vir hom vorentoe gewys!

  Jy het die toekoms verander!

  Mag die wonder van julle werk julle altyd met verwondering vervul en werklike vreugde verskaf! Sien ons wat rondom julle is en 'n ietsie weet van dit wat julle doen en hoor ons as ons sê: 'We salute you!!'

  Baie dankie vir julle werk.

  Ds. Anton Mocke

  Besturende Direkteur: NG Welsyn Noordwes & Gauteng

More Articles