North West & Gauteng

Article

  Liewe hoogsgewaardeerde NG Welsyn personeel
  03 December 2016  Liewe hoogsgewaardeerde NG Welsyn personeel

  Hier kort voor Kersfees voel dit vir die meeste van ons of ons ’n baie donker jaar agter die rug het. Immers, ons woon in ’n baie donker land. Dalk was dit vir jou, soos Elisabeth Eybers sê, ’n tyd van aandskemering, die smoorgewas, wat elke tinger plant verteer. Maar so was dit ook met die eerste Kersfees.

  Jesaja het voorspel: Die volk wat in die donkerte leef het ’n groot lig gesien.

  Dit is ook met Kersfees 2016 waar.

  Jesus, God uit God en Lig uit Lig, het ons duisternis betree. Hy was God se opslagsonneblom wat ten spyte van die donkerte, heethoofdig toegerus was met absolute geel. Van aangesig tot aangesig het Hy namens ons, eendaglelies in die woestyn, God se son van aangesig tog aangesig aangestaar.

  En al het Hy op die donker Vrydag weerloos verdroog (soos baie van die mense op ons leêrs), was hy God se sonneblom uit Bethlehem.

  Op die Derde dag het hy uitgespruit en soos ’n blom na die son gedraai.

  Namens ons en almal wat bo-op in ons harte lê begin blom waar Hy geplant is.

  Ek glo dat ons ook hierdie Kersfees kan blom waar ons geplant is. Ons mag weer opnuut ons tenger blom na God se son draai. Ons, die opslagsonneblomme uit Bethlehem. Kom ons saai onsself opnuut in God se akker.

  Kom ons saai weer ons gawes en – al is dit onder trane – in God se oesland.

  Sien in jou gees hoe ons weer ons sonneblomkoppe na God se son kan draai.

  Ook in die nuwe jaar wat voorlê. Want eendag sal ons die oes kan maai.

  Die gerwe met vreugde inbring.

  Ek bid jou vanuit ons Hoofkantoor ’n baie geseënde Kersfees en ’n Sonskyn 2017 toe. Ek doen dit in die wete dat al ons personeel hierdie jaar hulleself volledig gesaai het om hoop te bring en harte aan te raak.

  Soos ‘n blom na die son draai;
  Soos riviere na die see loop;
  Soos ‘n boom na die hemel opreik.
  Soos ‘n berg ‘n toevlug by God is;
  Soos skape agter hulle herder aanloop -
  So rig ons ons hart op die Here.
  Rig julle hart op:
  na die opgestane Here!

  Seënwense.
  Ds. Nico van Rensburg
  Besturende Direkteur

More Articles